Kære kunder, vi er i gang med at lave en ny webshop. og det nuværende site er ikke under vedligeholdelse, og derfor der kan være mange varer der er udsolgt, trods lager status viser den er online.
Skriv venligst til info@best2business.dk for en forespørgsel til varer I ønsker at købe inden I lægge en bestilling. Vi finder markeds bedste priser til jer.

Best2Business

Køb elektronik, IT udstyr, computer tilbehør hos Bamboo Solution

Kontakt

Bamboo Solution
Tlf.: +45 22 36 74 82
Email: info@best2business.dk

Kenny Drews Vej 85, 1 TV
DK-2450, København SV

CVR.no. 32919863

Bankinformationer
Danske Bank
Bank reg. 3409
Bank Konto. 11664342